Panel administracyjny

to jest lewa kolumna układu elementów HTML, który składa się z trzech kolumn

stopka strony